Kongresi


Planiranje i savjetovanje, organizacija i realizacija, registracija sudionika, smještaj, tehnička podrška ...

Planiranje i savjetovanje, organizacija i realizacija, registracija sudionika, smještaj, tehnička podrška ...


PLANIRANJE I SAVJETOVANJE

  • Planiranje stručnog i društvenog programa zajedno s organizacijskim odborom
  • Planiranje i konzultiranje u odabiru mjesta i prostora održavanja kongresa
  • Pribavljanje potrebnih promidžbenih materijala o destinaciji ili mjestu održavanja
  • Inspekcija odredišta i mjesta održavanja, kao i usluge za stručni i društveni program
  • Planiranje budžeta

ORGANIZACIJA I REALIZACIJA

Financije

  • Vođenje novčanog poslovanja: praćenje svih ulaznih faktura
  • Izrada završnog obračuna nakon kongresa

Registracija sudionika

  • Kreiranje prijavnih obrazaca
  • Komunikacija sa sudionicima i zaprimanje prijavnica sudionika
  • Obrada prijavnih obrazaca i vođenje sudionika
  • Slanje pisma potvrde sudionicima
  • Slanje obavijesti sudionicima
  • Izdavanje akreditacija i materijala skupa na odredištu
  • Fakturiranje i naplata troškova kotizacije u ime i za račun organizatora
  • Obrada liste sudionika skupa
  • Registracija i briga oko pozvanih predavača

Hotelske usluge - smještaj

  • Rezervacija hotelskog smještaja za učesnike kongresa i predavače
  • Izrada rooming liste
  • Odašiljanje pisma potvrde rezervacije smještaja sudionicima
  • Praćenje mogućih promjena i otkaza
  • Fakturiranje i naplata troškova smještaja

Organizacija tehničke podrške

  • Zakup kongresnog kapaciteta
  • Rezervacija kongresne tehnike 
  • Organizacija dodatnih ugostiteljskih usluga 
  • Osiguravanje potrebnog osoblja 
  • Dekoracija prostora 
  • Nabavka kongresnog materijala
  • Informacijski stol, registracijski stol s osobljem za vrijeme skupa
  • Koordinacija i kontrola izvedbe programa na odredištu

Ostale usluge

  • Organizacija prijevoza
  • Organizacija izleta i boravka sudionika prije i poslije skupa
  • Rezervacije restorana
  • Fotografiranje i video snimanje kongresa
  • Komunikacija sa sponzorima i izlagačima, te obrada prijava
  • Marketing i promocija

 

 

Copyright © 2021   •   Dalmatia Travel   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja