Kongresi


Planiranje i savjetovanje, organizacija i realizacija, registracija sudionika, smještaj, tehnička podrška ...

Planiranje i savjetovanje, organizacija i realizacija, registracija sudionika, smještaj, tehnička podrška ...


PLANIRANJE I SAVJETOVANJE

 • Planiranje stručnog i društvenog programa zajedno s organizacijskim odborom
 • Planiranje i konzultiranje u odabiru mjesta i prostora održavanja kongresa
 • Pribavljanje potrebnih promidžbenih materijala o destinaciji ili mjestu održavanja
 • Inspekcija odredišta i mjesta održavanja, kao i usluge za stručni i društveni program
 • Planiranje budžeta

ORGANIZACIJA I REALIZACIJA

Financije

 • Vođenje novčanog poslovanja: praćenje svih ulaznih faktura
 • Izrada završnog obračuna nakon kongresa

Registracija sudionika

 • Kreiranje prijavnih obrazaca
 • Komunikacija sa sudionicima i zaprimanje prijavnica sudionika
 • Obrada prijavnih obrazaca i vođenje sudionika
 • Slanje pisma potvrde sudionicima
 • Slanje obavijesti sudionicima
 • Izdavanje akreditacija i materijala skupa na odredištu
 • Fakturiranje i naplata troškova kotizacije u ime i za račun organizatora
 • Obrada liste sudionika skupa
 • Registracija i briga oko pozvanih predavača

Hotelske usluge - smještaj

 • Rezervacija hotelskog smještaja za učesnike kongresa i predavače
 • Izrada rooming liste
 • Odašiljanje pisma potvrde rezervacije smještaja sudionicima
 • Praćenje mogućih promjena i otkaza
 • Fakturiranje i naplata troškova smještaja

Organizacija tehničke podrške

 • Zakup kongresnog kapaciteta
 • Rezervacija kongresne tehnike 
 • Organizacija dodatnih ugostiteljskih usluga 
 • Osiguravanje potrebnog osoblja 
 • Dekoracija prostora 
 • Nabavka kongresnog materijala
 • Informacijski stol, registracijski stol s osobljem za vrijeme skupa
 • Koordinacija i kontrola izvedbe programa na odredištu

Ostale usluge

 • Organizacija prijevoza
 • Organizacija izleta i boravka sudionika prije i poslije skupa
 • Rezervacije restorana
 • Fotografiranje i video snimanje kongresa
 • Komunikacija sa sponzorima i izlagačima, te obrada prijava
 • Marketing i promocija

 

 

Copyright © 2021   •   Dalmatia Travel   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja